Evenimente | Prezentare proiecte | Galerie foto | Articole / Publicatii | Resurse / Finantatori | Parteneri | Ajuta-ne cu 2% | Presa |
Metoda

ISTORIC/ SERVICII OFERITE IN CENTRELE EDUCATIONALE

Asociatia “Centrul de Studii si Programe pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale Comunitare - ASCENDENT” (Asociatia ASCENDENT) si-a inceput activitatea in centrele de zi pentru copii scolari in anul 2002. In acord cu misiunea asociatiei de a crea si dezvolta un sistem de servicii sociale comunitare in directia prevenirii situatiilor de criza in care s-ar putea afla o persoana sau grup social, Asociatia ASCENDENT si-a propus sa initieze o serie de servicii sociale in mediul rural care sa puna accentul pe stimularea implicarii directe a comunitatii din care provin persoanele asistate.
 
In urma evaluarii initiale a problematicii sociale din mai multe localitati din judetul Ilfov,  Asociatia ASCENDENT a considerat ca fiind oportun sa se initieze un proiect in  localitatea 1 Decembrie datorita situatiei socio-economice intilnite aici. Comuna 1 Decembrie/ Jud. Ilfov era o localitate rurala cu o populatie foarte ridicata (aprox. 9000 locuitori), aflata la 15 Km. de Bucuresti, pe soseaua ce face legatura dintre Bucuresti si Giurgiu.  Aflata intr-o zona fara obiective industriale si/sau comerciale, nu a cunoscut deloc expansiunea localitatilor rurale din apropierea Bucurestiului - ex. loc. Otopeni, Voluntari, Pipera, Pantelimon, Chitila, Popesti Leordeni etc. Din contra, industria locala specifica anului 1989 a devenit falimentara, agricultura aducind venituri la putini locuitori.

In parteneriat cu Scoala Generala 1 Decembrie si Primaria 1 Decembrie, in perioada iulie 2002-iunie 2003 Asociatia ASCENDENT a initiat proiectul Centrul Comunitar pentru Parinti si Copii – ASCENDENT finantat de World Learnind/ USAID in cadrul programului ChildNet. Prin acest proiect am urmarit initierea unui proces de preventie si interventie sociala destinat reducerii riscului de abandon familial si scolar al copiilor proveniti din familii marginalizate social. 
 
Initial acest proces  s-a  desfasurat pe 3 directii principale: a fost creat un serviciu de asistenta psiho-educationala pentru copii proveniti din familiile aflate in situatie de criza sau in situatie de risc,  s-au pus bazele unui cabinet de informare si consiliere sociala pentru parintii cu acces limitat la resurse si servicii si, nu in ultimul rand, a fost initiat un proces de implicare a comunitatii locale in vederea prevenirii abandonului scolar si familial.

Datorita bunelor rezultatelor obtinute in primul an de functionare, proiectul a fost continuat si dezvoltat in perioada 2003-2004, capacitatea serviciului de asistenta psiho-educationala crescand de la 55 de locuri initial la 95 locuri (fiind amenajat un spatiu suplimentar).  In anul scolar 2002-2003 au fost asistati 78 copii (pe toata durata proiectului) in cadrul serviciului educational si peste 140 copii in cadrul Clubului ASCEDENT.
Serviciul de asistenta psiho-educationala a fost dezvoltat si specializat printr-o finantare oferita de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, Centrul educational –ASCENDENT oferind 4 servicii distincte: Serviciul de sprijin scolar, Atelierul de pictura si obiecte de artizanat, Atelierul de teatru pentru copii si Clubul ASCENDENT. In anul scolar 2003-2004 numarul copiilor asistati a fost de 136 copii in cadrul serviciilor educationale si de 160 copii in cadrul Clubului ASCENDENT.
 
 Incepand cu anul scolar 2004-2005 specificul serviciilor  oferite a cunoscut o schimbare. Asociatia a extins serviciile educationale catre toti copiii din comunitate (nefiind oferite doar acelora care erau intr-o situatie de dificultate familiara sau scolara). Accentul activitatilor din centrul de zi a fost pus mai mult pe educational decat pe social.
O alta caracteristica a Centrului ASCENDENT in acea parioada a fost schimbarea obiectivului central de la interventie, la preventie.
 
In perioada 2004-2007 printre serviciile oferite in cadrul centrului comunitar pentru parinti si copii au devenit predominante serviciile educationale, in fiecare an scolar fiind asistati intre 60 si 100 copii.  Datorita spatiului limitat avut, asociatia a fost nevoita sa-si restranga in aceasta perioada activitatile din comuna 1 Decembrie si a fost nevoita sa caute alte solutii de extindere si dezvoltare a activitatii.

 In anul 2007 a fost deschis Centrul educational din comuna Copaceni, judetul Ilfov in parteneriat cu Primaria Copaceni si Scoala Generala Copaceni unde a fost preluat modelul si metodele de bune practici folosite de Asociatia ASCENDENT in centrul de zi din comuna 1 Decembrie. Comuna Copaceni a fost pana in anul 2005 o unitate teritorial-administrativa care a apartinut de comuna 1 Decembrie. In anul 2005 Comuna Copaceni si-a dobandit autonomia (avand primarie proprie, scoala proprie etc).

Cel de al treilea centru de zi al Asociatiei ASCENDENT a fost deschis in februarie 2009 in comuna Jilava si foloseste o metodologie de lucru similara centrelor educationale din 1 Decembrie si Copaceni.
 
 Asociatia ASCENDENT si-a structurat o metodologie proprie de lucru care are la baza animatia socio-educativa. Jocul si experimentarea directa a copilului sunt mijloace principale de invatare in centrele noastre de zi. Astfel serviciile educationale sunt oferite sub forma unor ateliere creativ-ocupationale si/sau sub forma de ludoteca (club pentru copii).

Aceste servicii presupun fiecare o serie de activitati specifice.  Astfel in cadrul serviciului de sprijin scolar copii sunt asistati in efectuarea temelor, sunt sustinuti sa recupereze “golurile” la invatatura sau sa-si imbunatateasca situatia scolara. Copii cu rezultate bune la invatatura sunt sustinuti sa-si mentina si sa creasca aceste performante. Atelierul de pictura si obiecte de  artizanat se doreste a fi un spatiu in care copii sa poata fi creativi, sa se poata exprima prin pictura, modelaj, origami etc.
In atelierul de pictura si decoratiuni cautam sa folosim materiale cat mai diverse si sa realizam lucrari originale. De altfel, o parte din picturile pe sticla ale copiilor, lucrarile grafice si obiectele de artizanat au putut fi expuse intr-o serie de expozitii (realizate in scoala, in parcul Cismigiu etc).

Tot in cadrul aceluiasi demers de iesire catre comunitate, de prezentare in exterior a realizarilor copiilor, actorii atelierului de teatru au jucat si “s-au jucat” in mai multe ocazii in cadrul unor evenimente organizate in 1 Decembrie, precum si pe scena  din parcul Cismigiu in cadrul zilei Abracadabra.
Clubul Ascendent, ca serviciu distinct in cadrul Centrului educational incearca sa raspunda in mod special nevoii de comunicare prin joc a copiilor, isi propune sa promoveze ideea de toleranta si intelegere, sa ofere un model de interrelationare. Copii intre 7 si 14 ani participa (si chiar coordoneaza) jocuri de interior si exterior, videoteca, discutii de grup etc.

Un succes deosebit au avut in randul copiilor si profesorilor orele deschise sustinute de profesionistii asociatiei in scoala din 1 Decembrie. Aceste lectii deschise s-au desfasurat la solicitarea scolii si pe linga abordarea unor teme de actualitate (combaterea violentei, a consumului de tutun alcool, etc), am propus si teme legate de interrelationare, autocunoastere, cresterea stimei de sine, etc.

O caracteristica esentiala a metodologiei de lucru a Asociatiei ASCENDENT in centrele educationala este flexibilitatea. Numarul si specificul serviciilor oferite (ateliere creative, sprijin scolar, club etc) in centrele de zi variaza de la un an scolar la altul in functie de optiunile exprimate de copii si de parinti si de resursele avute.  Astfel activitatile din centrele de zi isi pastreaza permanent caracterul de nou si interesant.

Adaptabilitatea proiectului educational este o alta caracteristica a activitatii noastre.  Programul de lucru al centrelor este adaptat orarului scolar (si se schimba odata cu acesta), frecventa copiilor in centru nu este conditionata in nici un fel etc. Dorinta neconditionata a copilului de a participa la activitatile noastre este baza pe care construim serviciile noastre. Activitatile sunt adaptate numarului de copii dintr-o grupa si sunt alese in functie de interesul copiilor.

Pe langa obiectivele educationale urmarite, in centrele ASCENDENT sunt oferite si servicii de socializare si ocupare a timpului liber. Copiii vin la centrele noastre inainte sau dupa ce isi termina scoala (similar unui after school), iar in anumiti ani am avut activitate (club) si in week-end.

Nu in ultimul rind, parteneriatul cu autoritatile locale a asigurat un cadru favorabil initierii si dezvoltarii unui astfel de proiect (centrul de zi functioneaza in cadrul scolii, cheltuielile de regie sunt acoperite de parteneri, etc).

Unul din scopurile noastre in acest proiect  este de a apropia copilul si parintii de scoala, de a-i ajuta pe copii sa-si descopere interese si preocupari cu adevarat pozitive, de a-i sprijini pe parinti sa cunoasca in mod real nevoile copilului. De aceea, initierea unor proiecte similare in cit mai multe localitati (in special in cele rurale) construite pe un parteneriat autentic intre autoritatile locale si ONG-uri este un model ce trebuie, cu siguranta, replicat.
 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CENTRELOR ASCENDENT

1. Atelierul creativ ocupational
O caracteristica principala a centrelor de zi pentru copii scolari
deschise de Asociatia ASCENDENT consta in faptul ca activitatile
educationale sunt grupate intr-o serie de ateliere creativ ocupationale (atelier de teatru, atelier de pictura, atelier de decoratiuni, atelier de clovnerie etc). Numarul si specificul atelierelor creative variaza de la an la an in functie de solicitarile parintilor
si de resursele avute.

2. Metodele activ-participative
Metodele si tehnicile de lucru folosite in centrele de zi sunt specifice animatiei socio-educative. Invatarea prin joc este un concept folosit de profesionistii si voluntarii asociatiei inclusiv in activitatile de sprijin scolar/ recuperare scolara.

3. Grupele de copii
Grupele de copii le dorim a nu avea mai putin de 5-6 copii si mai mult de 10-12 copii. Aceasta marime a grupelor de copii o consideram optima pentru activitatile in cadrul atelierelor creative. Pentru construirea unor relatii solide intre educatori si copii urmarim sa avem un numar mic de copii intr-o grupa de lucru.

4. Proiectul educational
Proiectul educational are ca obiectiv dezvoltarea personalitatii copilului. Dezvoltarea creativitatii, dezvoltarea limbajului, lucrul in echipa, comunicarea, experienta directa a copilului, activitatile de grup etc sunt laturi ale procesului de invatare in centrul de zi.

5. Echipa de lucru
Echipa de lucru este formata din profesionisti cu diverse formari: educatori, pedagogi, asistenti sociali, psihologi, etc. Componenta si marimea echipei de lucru variaza in fiecare an scolar in functie de activitatile si resursele avute (specific si numar de ateliere deschise etc).

6. Voluntariatul
O caracteristica importanta a echipei de lucru este aceea ca cel putin o parte din componenta ei este constituita din voluntari. Voluntarii sunt in principal studenti la facultati cu profil socio-uman.

7. Proximitatea centrelor de zi fata de scoala
Centrele de zi ASCENDENT au o legatura directa cu scoala (functioneaza in cadrul scolii sau in imediata apropiere). Centrele de zi sunt servicii educationale care urmaresc sa complementeze (si nu sa inlocuiasca) atat activitea didactica a profesorilor, cat si rolul educational al parintilor.

8. Implicarea comunitara
Serviciile socio-educationale oferite in centrele de zi sunt imbinate cu diverse actiuni comunitare. Implicarea comunitara si promovarea spiritului comunitar sunt obiective vizate explicit de proiectele noastre.

9. Asistenta sociala
Activitatile educationale sunt imbinate cu actiuni de asistenta sociala. Ponderea actiunilor de asistenta sociala variaza de la an la an in functie de specificul proiectelor derulate, proiecte complementare centrelor de zi pentru copii scolari.

10. Parteneriatul
Parteneriatul cu Primaria si Scoala este fundamentul pe care incercam sa dezvoltam proiectele asociatiei.

11. Practica pentru studenti de la Facultatea de Asistenta Sociala/ Formare profesionisti
Asociatia ASCENDENT are, ca obiectiv mai larg, si formarea profesionistilor care activeaza sau vor activa in cadrul serviciilor sociale/educationale.
Centrele educationale ale Asociatiei ASCENDENT pot fi modele de buna practica in Romania pentru organizatiile care doresc sa deschida servicii similare in comunitati rurale etc.

12. Lectiile deschise in scoli/ alte actiuni in scoli si in comunitate
Activitatile din centrele de zi le dorim continuate cu diverse actiuni in scoli si in comunitate adresate tuturor copiilor scolarizati in localitatile in care lucram. Profesionistii si voluntarii nostri dorim sa fie prezenti si activi si in alte spatii educationale.
 
CUVINTE CHEIE:
- flexibilitate
- adaptabilitate 
- dezvoltare
- interactiune
- experimentare
- ludic / joc
- animatie socio-educativa
- suport
- creativitate
- comunitate

Site-ul www.ascendent.org.roAcest portal (www.ascendent.org.ro ), numit în continuare „site” este administrat de Asociatia ASCENDENT. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi
 
Asociatia ASCENDENT a participat la ONGFest 2013 si la alte 2 Targuri de Economie Sociala [30-04-2013]
Asociatia ASCENDENT si Scoala de voluntariat ASCENDENT au participat la cel mai mare eveniment destinat ONG-urilor din Romania, ONGFest - Targul economiei sociale 2013. Alaturi de peste 150 de ONG-uri
Jurnalul Scolii de voluntariat ASCENDENT [02-03-2013]
          A trecut ceva timp de cand am lansat public noul site al Asociatiei ASCENDENT, dedicat noului program "Scoala de Voluntariat". Pe acest site ne-am gandit sa realizam o pagina
Asociatia ASCENDENT concureaza la Gala Societatii Civile 2013 [08-02-2013]
"Scoala de voluntariat" este un program initiat de Asociatia ASCENDENT in perioada 2007-2011 in regiunea Bucuresti-Ilfov sub denumirea initiala de "Scoala de duminica" ale carei activitati au fost continuate si
Scoala de voluntariat ASCENDENT
Aici poti descoperi valoarea voluntariatului.
 
Avem nevoie de ... DONATII (concret)
Aici poti afla cum si cu ce
 
Oameni care ne-au ajutat (vezi POVESTEA)
Ajutorul poate imbraca o mie de forme.
 
Voluntariat corporatist. Pentru ASCENDENT.
Companiile si angajatii lor au facut echipa.
 
Noutati
In cadrul Centrului de zi pentru copii scolari din localitatea 1 Decembrie, judetul Ilfov sunt organizate in fiecare an scolar o serie de activitati educationale grupate intr-o serie de ateliere creativ ocupationale (atelier de teatru, atelier de pictura, atelier de decoratiuni, atelier de clovnerie, etc) care alterneaza in fiecare an scolar, in functie de solicitarile copiilor si de resursele avute. Similar, Serviciul de sprijin scolar (unde copiii sunt sprijiniti sa recupereze golurile avute la diverse materii) este organizat periodic in functie de solicitarile venite de la parinti si cadrele didactice. In plus, sunt organizate activitati de ocupare a timpului liber (activitati Detalii...
 
Excursie a elevilor voluntari in Parcul Natural Comana si la Manastirea Comana [21-03-2013]
Elevii voluntari ai Scolii de voluntariat din 1 Decembrie si Jilava au vizitat Manastirea Comana din judetul Ilfov. Manastirea Comana a fost ctitorita cu sute de ani in urma, de
Am plantat pomi fructiferi si trandafiri in scoli [15-11-2012]
Sambata 10 noiembrie a fost o zi foarte aglomerata pentru noi. Ne-am propus sa facem mai multe lucruri in aceeasi zi. In centrele noastre din judetul Ilfov (in curtea scolilor
Noutati
  In cadrul acestui proiect, sprijinim cu burse scolare (200 Ron/luna) elevi sau studenti din Bucuresti si judetul Ilfov care au rezultate scolare foarte bune (medii generale peste 9) dar care provin din familii fara mari posibilitati materiale. Specific acestui proiect este faptul ca toti elevii bursieri se implica saptamanal in activitati de voluntariat in beneficiul altor copii asistati in centrele de zi Ascendent. Activitatile de voluntariat ale elevilor bursieri sunt realizate in cadrul Asociatiei ASCENDENT si constau in acordarea de sprijin pentru alti copii (ajutor caritabil, meditatii scolare, activitati de educatie ecologica etc, activitati de animatie socio-educativa, activitati in cadrul atelierelor creative etc). Detalii...
 
Redirecţionaţi 2 % din impozitul Dvs. pe venitul global către Asociatia ASCENDENT [13-04-2012]
            Este cunoscut faptul ca exista copii care desi merg la scoala, nu stiu sa scrie sau sa citesca si care, in cele mai multe dintre cazuri, renunta sa mai
Asociatia ASCENDENT participa la Targul de Martisor organizat la sediul central al BRD-Groupe Societe Generale [13-02-2012]
In perioada 5-6 martie 2012, Asociatia ASCENDENT va participa la sediul central al BRD-Groupe Societe Generale cu un stand propriu la Targul de Martisor organizat in aceasta companie si va
Noutati
Asociatia ASCENDENT a implementat proiectul "Educatie prin solidaritate" in perioada 2009-2010 fiind finantat de Fundatia Soros Romania in cadrul Fondului de Urgenta.           Scopul acestui nou proiect a constat in sprijinirea unui grup elevi si studenti cu foarte bune performante scolare (cu medii scolare generale foarte bune proveniti din familii cu mari dificultati sociale), care acorda la randul lor sprijin sub forma de voluntariat in cadrul unui program de mentorat destinat altor copii aflati in dificultate.   Pentru a evita abandonul scolar si/sau dezvolta performantele scolare  elevii/studentii voluntari au fost sprijiniti lunar cu materiale educationale (rechizite, carti, etc), acoperirea costurilor de transport pentru cei care invata in Bucuresti, acoperirea costurilor Detalii...
 
Premiul sectiunii Originalitate la Gala Societatii Civile 2011 a fost castigat de Asociatia ASCENDENT [17-11-2011]
Proiectul "Educatie prin solidaritate" al Asociatiei ASCENDENT a fost remarcat de juriul Galei Societatii Civile 2011 si a obtinut premiul sectiunii “Originalitate”.  Acest proiect educational este valoros prin faptul ca
Asociatia ASCENDENT a prezentat proiectul “Educatie prin solidaritate” in cadrul evenimentului “Serile Deschise ale Fundatiei Soros” [22-12-2010]
Asociatia ASCENDENT a fost invitata sa prezinte la Centrul Public al Fundatiei Soros proiectul "Educatie prin Solidaritate" (derulat de asociatie in perioada 2009-2010) in cadrul unui eveniment care a avut ca tema provocarile
Noutati
In cadrul acestui program sunt oferite burse scolare in valoare de 200 Ron/luna pentru elevi si studenti cu rezultate scolare foarte bune. "Scoala de Duminica" este infiintata intr-o scoala generala si reprezinta spatiul in care elevii bursieri vor desfasura activitati de voluntariat 3-4 ore in fiecare saptamana in beneficiul altor copii.   In perioada 2007-2011, Asociatia ASCENDENT a dezvoltat 2 Scoli de Duminica in judetul Ilfov (in localitatile 1 Decembrie si Jilava).  Incepand cu anul scolar 2009-2010 elevii bursieri vor fi realiza activitati de voluntariat si in cadrul Scolii Generale 113 Bucuresti. Activitatile de voluntariat adresate copiilor scolari vor consta in: sprijin scolar/ recuperare scolara la materiile principale, Detalii...
 
Excursie, atelier creativ si film de animatie in programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun" pentru copiii din comuna 1 Decembrie [08-04-2013]
Aceasta excursie a fost realizata in Bucuresti in cadrul programului "Sa stii mai multe, sa fii mai bun" din "Saptamana Altfel 2013" pentru copiii din clasa a III-a din comuna
Scoala de voluntariat a organizat un atelier interactiv in Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti [21-03-2013]
Scoala de voluntariat ASCENDENT a fost prezenta printr-un atelier interactiv in Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti. La acest atelier au participat peste 50 elevi din clasele a X-a
Noutati
Scopul acestui proiect consta in sprijinirea unor elevi sau studenti cu foarte bune performante scolare (premianti) proveniti din familii fara mari posibilitati materiale care acorda la randul lor sprijin sub forma de voluntariat altor 50 copii din comunitate in cadrul unei “Scoli de Duminica”. Detalii...
 
Amenajarea unui spatiu verde in curtea Scolii generale 1 Decembrie in cadrul "Saptamanii ALTFEL 2013" [08-04-2013]
In cadrul programului "Sa stii mai multe, sa fii mai bun" din "Saptamana ALTFEL 2013" Asociatia ASCENDENT si Scoala generala 1 Decembrie au amenajat cu elevii voluntari ai Scolii de
Curs de animatie socio-educativa pentru elevii "Scolii de voluntariat" [04-12-2012]
Normal 0 false false false
Noutati
BRD-Group Societe Generale este partenerul principal al “Scolii de voluntariat ASCENDENT”, cel mai nou proiect din portofoliul Asociatiei ASCENDENT „Scoala de voluntariat ASCENDENT” este un laborator de educatie non-formala unde copiii si tinerii pot experimenta voluntariatul si isi pot folosi ideile si energia in folosul comunitatii. Aici, 200 copii si tineri vor face echipa cu peste 200 angajati ai companiilor din regiunea Bucuresti/Ilfov si vor invata impreuna despre beneficiile voluntariatului, vor realiza actiuni de voluntariat in beneficiul altor copii si tineri, pentru persoane in varsta si pentru persoane cu nevoi speciale, vor realiza actiuni de protectia mediului etc. Proiectul este finantat Detalii...
 
Noutati
“Scoala pe roti ASCENDENT” este un proiect pilot inovator, finantat de Fundatia SOROS in cadrul programului "Fondul de urgenta".              In cadrul echipei “Scolii pe roti”, atat pedagogul cat si asistentul social vor oferi servicii socio-educationale copiilor, constand in acompaniere educationala si sociala, socializare, alfabetizare, realizarea de activitati ludice (jocuri socio-educative etc), activitati de educatie non-formala si consiliere.             “Serviciul mobil de urgenta educationala - Scoala pe roti ASCENDENT” se va deplasa la locul de adapostire al copiilor si ii va urmari in noile locatii, tinand cont ca familiile fara adapost obisnuiesc sa-si schimbe frecvent locul de adapostire.                      Serviciile Detalii...
 
Asociatia ASCENDENT a fost premiata din nou la Gala Societatii Civile [19-11-2012]
    Luni 28 mai, intr-un cadru festiv, Gala Societatii Civile 2012 si-a aplaudat premiantii. Proiectul „Acces la educatie pentru copiii oamenilor strazii” al Asociatiei ASCENDENT a obtinut premiul III in cadrul
Haine si incaltaminte pentru copiii nevoiasi [15-11-2012]
Frigul isi face simtita prezenta. Zilele ploioase au inceput sa apara. Doar ca nu toti avem unde sa ne adapostim si sa ne ferim de vremea urata. Sunt familii care
Noutati
Incepand cu luna februarie 2009, Asociatia ASCENDENT a deschis un nou centru educational de zi in comuna Jilava, Jud. Ilfov. Proiectul este implementat in parteneriat cu Scoala generala Jilava  si aici sunt oferite servicii de sprijin scolar, activitati de animatie socio-educativa, activitati in cadrul atelierelor creative (pictura, decoratiuni etc) pentru un numar de 50-60 copii de varsta scolara. "Centrul de zi pentru copii scolari" din localitatea Jilava/jud. Ilfov este un serviciu social acreditat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sa ofere servicii de educatie, socializare si consiliere pentru copil si familie. Detalii...
 
Amenajarea unui spatiu de relaxare in curtea Scolii generale din comuna Jilava - Ilfov [14-04-2013]
In vacanta de primavara a elevilor, pentru ca vremea frumoasa de afara ne-a ajutat de aceasta data, voluntarii Scolii de voluntariat ASCENDENT au amenajat un spatiu de relaxare, din butuci
Curs de leadership si teamwork skills pentru elevii voluntari ai Scolii de voluntariat [21-03-2013]
Aici a fost organizat un curs de leadership si teamwork skills pentru elevii voluntari ai Scolii de voluntariat din comunele Jilava si 1 Decembrie - Ilfov. Voluntarii au invatat multe
Noutati
Asociatia ASCENDENT realizeaza constant actiuni cu caracter comunitar in comunele din Judetul Ilfov (in care avem centre de zi) si Bucuresti la care participa copii din centrele de zi, profesionisti si voluntari ai asociatiei. Aceste actiuni urmaresc dezvoltarea spiritului comunitar al cetatenilor si implicarea membrilor comunitatii (parinti, profesori, reprezentanti ai institutiilor publice locale, reprezentanti locali ai sectorului profit etc) in sustinerea proiectelor centrate de copil si familie. Echipa Asociatiei ASCENDENT se bucura in zilele de sarbatoare (Craciun, Paste, 1 Iunie, 1 Martie etc) impreuna cu comunitatile in care noi lucram. Detalii...
 
Asociatia ASCENDENT si Scoala de voluntariat vor participa la ONGfest 2013 [14-04-2013]
Cea de-a 4-a editie a ONGfest va avea loc intre 17-19 mai in Bucuresti (Parcul Tineretului, intrarea dinspre bd. Cantemir - Colegiul National Gheorghe Sincai). Asociatia ASCENDENT si Scoala de
Am participat la Targul de Martisor de la Palatul Copiilor si la Bazarul de Martisor organizat de BRD [21-03-2013]
Este deja o traditie ca Asociatia ASCENDENT sa participe la Targurile de Martisor organizate in Bucuresti. In acest an am participat la Bazarul de Martisor organizat in doua sedii ale
Noutati
            Prin proiectul “Eco-cluburile ASCENDENT” s-a urmarit crearea a 2 cluburi de educatie ecologica pentru copii de varsta scolara (7-14 ani) in cadrul centrelor educationale ale Asociatiei ASCENDENT  din localitatile 1 Decembrie si Jilava, judetul Ilfov.           In cadrul cluburilor de ecologie, 100 copii au participat la activitati de educatie ecologica si au fost implicati in 3 actiuni de ecologizare alaturi de alti voluntari (copii si tineri) domiciliati in comunele 1 Decembrie, Jilava, Adunatii Copaceni si Copaceni (cele 4 comune sunt foarte apropiate si se gasesc in zona de Sud a judetului Ilfov).            Actiunile de ecologizare realizate in cadrul proiectului au constat in: -          Detalii...
 
Voluntarii Asociatiei ASCENDENT implicati in cadrul Saptamanii Nationale a Voluntariatului 2012 [11-05-2012]
“Am adoptat un mal al raului Argesului, suntem copii responsabili” este o actiune realizata de un grup de elevi voluntari ai Asociatiei ASCENDENT care revin pentru al treilea an la
Ecologizare printre gratare [26-05-2011]
    Chiar daca a fost cald si ne puteam bucura de umbra pomilor si de racoarea raului Arges, un numar de 25 voluntari ai Asociatiei ASCENDENT din 1 Decembrie, Jilava,
Noutati
Scopul acestui proiect consta in sprijinirea cu burse scolare a 15 elevi cu foarte bune performante scolare (premianti) proveniti din familii fara mari posibilitati materiale care acorda la randul lor sprijin sub forma de voluntariat altor 50 copii din comunitate in cadrul unei “Scoli de Duminica”. Acest proiect este finantat de United Way Romania incepand din anul 2009 si a fost extins in anul 2010 in Bucuresti. Detalii...
 
Ziua ASCENDENT, o sarbatoare traditionala in cadrul Centrelor ASCENDENT [01-07-2012]
La sfarsitul lunii iunie copiii au avut un dublu motiv de a petrece. Weekend-ul trecut, copiii din comuna Jilava-Ilfov s-au bucurat pentru ca a inceput  “vacanta mare”, dar mai ales
Concursul de avioane pentru elevi organizat in centrele ASCENDENT din Jilava si Bucuresti [13-04-2012]
A venit, a venit primavara! Cu multe concursuri. In Comuna Jilava si in Bucuresti, copiii scolilor in care se afla centrele noastre au participat la Competitia avioanelor confectionate din hartie,
Noutati
Proiectul 'Centrele de dezvoltare a abilitatilor de viata pentru copii si tineri" este implementat de Asociatia ASCENDENT in judetul Ilfov si in Bucuresti. In cadrul acestor centre sunt urmarite obiective specifice de formare de abilitati de viata (intrapersonale/interpersonale si de viata in comunitate) pentru 3 categorii de varsta (copii prescolari 3-7 ani/ copii 8-14/ tineri 15-20 ani) folosindu-se metode si instrumente de lucru ce apartin educatiei non-formale adaptate fiecarei categorii de varsta in parte. Acest proiect a fost finantat in anul 2010 de Uniunea Europeana si ulterior este sustinut din resursele proprii ale Asociatiei ASCENDENT. Detalii...
 
Excursie organizata pentru elevii voluntari cu film, bowling si activitati sportive [14-04-2013]
Echipa de elevi voluntari a Scolii de voluntariat ASCENDENT a participat la o excursie organizata intr-o calduroasa zi din vacanta de primavara. Am fost la film (ne-am distrat copios la
Un ajutor dulce oferit de SC Supreme Chocolat copiilor asistati de Asociatia ASCENDENT [13-04-2012]
Cu ocazia sarbatorilor de Paste ne-au fost oferite dulciuri in valoare de peste 1500 lei de compania SC Supreme Chocolat pentru copiii fara adapost asistati in cadrul Scolii pe roti

Asociatia ASCENDENT

A
dresa de corespondenta:
Str. Brădescu Barbu Nr. 13 Sector 2, Bucureşti

Telefon mobil: 0723 245642, E-mail: ascendentmc@yahoo.com

Centrul de zi 1 Decembrie  - Str. 8 Martie Nr. 12, Comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov
Centrul de zi Jilava - Sos. Giurgiului Nr. 266, Comuna Jilava, judetul Ilfov


TERMENI SI CONDITII ale site-ului www.ascendent.org.ro

Inscrie-te pentru a afla ultimele noutati si evenimente despre proiectele noastre.
Puteti decide acum sa va oferiti voluntar pentru a lucra direct in cadrul proiectelor noastre,  sa donati diverse materiale pentru studiu sau educationale (papetarie, materiale pentru pictura, jocuri etc) sa redirectionati doi la suta din impozitul pe venit sau sa faceti o contributie fiananciara. "Sprijiniti copiii sa invete !"  - campanie de implicare comunitara initiata de Asociatia ASCENDENT.